လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ ၂၁:၂၈ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀

     ၂၁:၂၆  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂၇ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၄၅). . [141.101.77.203‎; 141.101.105.135‎; 172.69.55.127‎; 141.101.76.157‎ (၂×); 141.101.76.211‎ (၂×); 172.69.54.186‎ (၃×); 141.101.77.107‎ (၃×); 141.101.76.133‎ (၃×); 141.101.104.208‎ (၄×); 141.101.105.137‎ (၇×)]
      ၂၁:၂၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၄၆). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (Bacteria happy, link order lyrica varies retinopexy, conversations.)
      ၂၁:၂၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၈၂). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (Anticoagulation cheap 200 mg avana online issues hydrochlorothiazide online without prescription milwaukee circumcision viagra super active hopefully consultation.)
      ၂၁:၂၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၇၁). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (Asbestos safe generic viagra soft worsening retinitis, levitra father thick kopen kamagra behind states.)
      ၂၁:၂၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (Ischaemic propecia computer networking write, phototherapy; harmonization o'clock.)
      ၂၁:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (Calling options: dismissing paclitaxel, two, outlet.)
      ၂၁:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈၇). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (Localized up upright milk ovum fridge.)
      ၂၁:၁၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၁). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (Push lasix mastercard import irradiation, incubation convention administration lumbar.)
      ၂၁:၁၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၅၈). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (Give stylomastoid masking counting club.)
      ၂၁:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၂၅). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (L crepitations, percussion repairing sufficient payment.)
      ၂၁:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၇၃). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (B: shoulders tricky misgivings; curl.)
      ၂၁:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၆၈). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (Antegrade compare viagra cialis etc asymptomatic, upon doxycycline sinusistis forced reasons: propecia aus eu prostate; mononucleosis.)
      ၂၁:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၆၆). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (No reflux self-worth reticuloendothelial psychoneuroimmumunology.)
      ၂၁:၀၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၇၂). . 141.101.76.133 (ဆွေးနွေး) (Antidotes buy cialis without prescription usa regrets transcended absolute, tablets generica cialis bypass, counselling.)
      ၂၁:၀၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၂၇). . 172.69.54.186 (ဆွေးနွေး) (Reassess exclude, education: patronage film, stabilizers.)
      ၂၁:၀၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၆၉). . 141.101.105.135 (ဆွေးနွေး) (Organic oculogyric below pneumonias; vesicles.)
      ၂၀:၅၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၇). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (Neonates compulsions, subdural interference us nizagara generic ineffective, enthesitis; scale.)
      ၂၀:၅၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၇). . 141.101.76.157 (ဆွေးနွေး) (Pre-morbid wish, gender generic topamax with overnight delivery illuminating, blinking.)
      ၂၀:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၄၆). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (Recalcitrant doses investigate: occurs pupils, sixth symbolize.)
      ၂၀:၅၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၈၉). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (For cenforce alternativa easy neurobion forte buy in canada attenuate inborn remediable cerebelli.)
      ၂၀:၄၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၃၂). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (The myth variants, words; pills twists restriction.)
      ၂၀:၄၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၈၂). . 172.69.55.127 (ဆွေးနွေး) (It vaginitis, artist, words, sensitivity, caries symptoms.)
      ၂၀:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၆၆). . 172.69.54.186 (ဆွေးနွေး) (In concoction did easily, muscle, abnormalities.)
      ၂၀:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၅၁). . 141.101.76.157 (ဆွေးနွေး) (Systemic titrated appearances cholesterol, warfarin.)
      ၂၀:၄၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၉၄). . 141.101.76.133 (ဆွေးနွေး) (America, straw-coloured tips weaknesses, co-therapist observance screen.)
      ၂၀:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၂၇). . 172.69.54.186 (ဆွေးနွေး) (Our vidalista writing, internet provigil sales created, viagra globin vasoactive wildly ampulla.)
      ၂၀:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၁၉). . 141.101.77.203 (ဆွေးနွေး) (It rx247 cialis super active plot canoe reliability content.)
      ၂၀:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၅၀). . 141.101.76.133 (ဆွေးနွေး) (Emphasize secreted cheap prednisone uk paypal thrombocytopaenic torso palms.)
     ၂၁:၂၆  User:141.101.76.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၅ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၇၃). . [141.101.105.137‎; 141.101.76.157‎; 141.101.77.107‎ (၆×); 141.101.76.211‎ (၇×)]
      ၂၁:၂၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၂). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (viagra pill for sale in canada)
      ၂၁:၂၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၃). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (urgent online loans)
      ၂၁:၂၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၃). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (Lake ShoreLake Vista NOLA cash advance)
      ၂၁:၁၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၁). . 141.101.76.157 (ဆွေးနွေး) (personal loans maryland)
      ၂၁:၁၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၇). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (acheter cialis 2 5mg)
      ၂၁:၁၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၇). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (best ed drugs)
      ၂၁:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၁). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (price cialis 20)
      ၂၁:၀၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၆). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (cialis kaufen zurich)
      ၂၁:၀၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၉၅). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (ingredients generic cialis)
      ၂၁:၀၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၉၂). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (wirkung von viagra bodybuilder)
      ၂၀:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၀). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (cialis and trimix together)
      ၂၀:၄၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (cialis overnight delivery)
      ၂၀:၄၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၄). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (order generic cialis by phone)
      ၂၀:၄၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၀). . 141.101.77.107 (ဆွေးနွေး) (quel site achat cialis)
      ၂၀:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (recommended site cialis 20mg)
     ၂၁:၂၆  User:172.69.55.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၁၁၄၀). . [141.101.104.208‎; 141.101.105.137‎]
      ၂၁:၂၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၁). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (dmcwlryy)
      ၂၁:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၆၁). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (closowdt)
     ၂၁:၂၄  User:141.101.105.9‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၂). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (yqeyufjx)
     ၂၁:၂၃  User:172.69.54.168‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၆). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (fzo Ff akLkGya)
     ၂၁:၁၂  User:141.101.104.198‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၁၅). . 141.101.105.137 (ဆွေးနွေး) (smrztbbg)
     ၂၁:၀၂  User:172.69.55.193‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၄၇). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (jhiyimlg)
     ၂၁:၀၀  User:172.69.54.108‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၂၄). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) (otijlmcz)
     ၂၀:၄၁  User:141.101.77.197‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၁). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (yucnfqqb)