လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ ၀၆:၀၉ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၉

အသစ်    ၀၆:၀၈  User:LoraineIgnacio700‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၉၉). . 141.101.105.219 (ဆွေးနွေး) ("Hollywoodbets Cell In Might 2018, the Sup..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၆:၀၈  LoraineIgnacio700‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၉၉). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Hollywoodbets Cell In Might 2018, the Sup..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၆:၀၆  User:AudrieShreve121‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၆၀). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("Hollywoodbets Mobile In May 2018, the Sup..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၆:၀၆  AudrieShreve121‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၆၀). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Hollywoodbets Mobile In May 2018, the Sup..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၆:၀၀  User:GerhardtYoshida359‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၈၀). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Hollywoodbets Cellular In May 2018, the S..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၆:၀၀  GerhardtYoshida359‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၈၀). . 141.101.105.219 (ဆွေးနွေး) ("Hollywoodbets Cellular In May 2018, the S..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)

၂၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၉

အသစ်    ၁၁:၀၄  User:RedmonBrodsky916‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၁၄). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Spin Sports activities In Might 2018, the..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၀၃  RedmonBrodsky916‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၁၄). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Spin Sports activities In Might 2018, the..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၇  User:WyckoffMcatee111‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၂၁). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၇  WyckoffMcatee111‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၂၁). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၆  User:NolesCartwright372‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၅၃). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Supplier..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၆  NolesCartwright372‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၅၃). . 141.101.104.182 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Supplier..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၅  User:DaltonMaki119‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၀). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၅  DaltonMaki119‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၀). . 172.69.55.49 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၄  User:WestmorelandKimbro987‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၇၀). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Supplier..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၄  WestmorelandKimbro987‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၇၀). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Supplier..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၃  User:NearySchrock513‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၈၇). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Provid..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၃  NearySchrock513‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၈၇). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Provid..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၀  User:EdiePagano860‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၀၈). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၀  EdiePagano860‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၀၈). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၉  User:SaltzmanBourque641‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၇၄). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Provider..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၉  SaltzmanBourque641‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၇၄). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Provider..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၈  User:CowellChronister950‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၂၀). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Supplier..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၈  CowellChronister950‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၂၀). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Business Cloud PBX VoIP Supplier..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၇  User:PippaNicholls858‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၅). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၇  PippaNicholls858‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၅). . 141.101.104.230 (ဆွေးနွေး) ("Ottawa's Enterprise Cloud PBX VoIP Suppli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၆  User:StottsScholl736‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၀၉). . 141.101.105.219 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports activities Betti..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၆  StottsScholl736‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၀၉). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports activities Betti..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၅  User:LeeseWeil946‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၁၇). . 162.158.111.76 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Finest Sports Betting Ideas At L..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၅  LeeseWeil946‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၁၇). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Finest Sports Betting Ideas At L..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၄  User:FanAllen677‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၀၆၃). . 172.69.55.49 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Best Sports Betting Ideas At LV..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၄  FanAllen677‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၀၆၃). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Best Sports Betting Ideas At LV..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၃  User:JeleneNichol343‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၆၈). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports Betting Tips At..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၃  JeleneNichol343‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၆၈). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports Betting Tips At..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၂  User:BoatwrightEmerson998‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၅၉). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports activities Betti..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၂  BoatwrightEmerson998‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၅၉). . 141.101.104.182 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports activities Betti..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၀  User:SoudersDay418‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၂၀). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Take pleasure in The Greatest Sports activ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၃၀  SoudersDay418‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၂၀). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Take pleasure in The Greatest Sports activ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၈  User:LurleenMerriman577‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၃၂). . 172.69.55.49 (ဆွေးနွေး) ("Take pleasure in The Best Sports activitie..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၈  LurleenMerriman577‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၃၂). . 162.158.111.76 (ဆွေးနွေး) ("Take pleasure in The Best Sports activitie..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၇  User:WhaleyFecteau120‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၁၃). . 141.101.105.219 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Best Sports Betting Suggestions..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၇  WhaleyFecteau120‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၁၃). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Best Sports Betting Suggestions..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၆  User:YapMatte128‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၃၀). . 172.69.55.49 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports activities Betti..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၆  YapMatte128‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၃၀). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("Enjoy The Greatest Sports activities Betti..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  User:VereenFall181‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၆၇). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("Get pleasure from The Finest Sports Bettin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  VereenFall181‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၆၇). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("Get pleasure from The Finest Sports Bettin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  User:FennerJaco934‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၈၅). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Take pleasure in The Greatest Sports activ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  FennerJaco934‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၈၅). . 162.158.111.76 (ဆွေးနွေး) ("Take pleasure in The Greatest Sports activ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၃  User:MuldrowShirk504‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၁၈). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("Get pleasure from The Greatest Sports Bett..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၃  MuldrowShirk504‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၁၁၈). . 172.69.55.49 (ဆွေးနွေး) ("Get pleasure from The Greatest Sports Bett..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)