လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၀၈:၁၅ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၁ ဧပြီ ၂၀၂၀

     ၀၈:၀၅  User:172.69.55.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၅၄၂). . [141.101.104.188‎; 162.158.111.244‎]
      ၀၈:၀၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၈). . 141.101.104.188 (ဆွေးနွေး) (cialis from canadian pharmacy online 149 mg)
      ၀၁:၅၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၆၀). . 162.158.111.244 (ဆွေးနွေး) (legitimate online pharmacy for cialis 129 mg)
အသစ်    ၀၇:၅၉  User talk:162.158.88.83‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၁၄၆). . 141.101.76.61 (ဆွေးနွေး) (TexSlulkeaseple kpxtn)
အသစ်    ၀၇:၅၉  User:162.158.88.83‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၁၇၄). . 162.158.88.83 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk fmbxi)
     ၀၇:၃၅  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၅ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၁၈၃). . [141.101.77.17‎; 162.158.90.243‎; 172.69.55.91‎; 141.101.105.21‎ (၂×)]
      ၀၇:၃၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၇၈). . 172.69.55.91 (ဆွေးနွေး) (viagra buy uk no prescription)
      ၀၆:၄၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆). . 141.101.77.17 (ဆွေးနွေး) (over the counter cialis)
      ၀၅:၂၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၅). . 162.158.90.243 (ဆွေးနွေး) (cheap cialis canada)
      ၀၄:၀၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၈၉). . 141.101.105.21 (ဆွေးနွေး) (buy viagra nz online)
      ၀၃:၄၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၈၅). . 141.101.105.21 (ဆွေးနွေး) (generic cialis online buy)
     ၀၇:၁၄  User:172.69.54.108‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၄၀). . [141.101.76.73‎; 141.101.105.157‎ (၂×)]
      ၀၇:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၇၂). . 141.101.76.73 (ဆွေးနွေး) (hcwwuhmqj)
      ၀၄:၄၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၄). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (hizfyxtrr)
      ၀၀:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၃၆). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (zsmauwgd)
     ၀၇:၁၁  User:141.101.77.197‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၃၁၁). . [141.101.105.21‎; 162.158.111.106‎]
      ၀၇:၁၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၀၉). . 141.101.105.21 (ဆွေးနွေး) (mtcgodmun)
      ၀၆:၀၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၉၈). . 162.158.111.106 (ဆွေးနွေး) (aczpzrxq)

၃၁ မတ် ၂၀၂၀

     ၂၃:၄၈  User:141.101.105.9‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၆ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၁၀၀). . [141.101.77.239‎; 141.101.77.17‎; 162.158.111.124‎; 172.69.54.60‎; 172.69.54.66‎; 172.69.55.91‎]
      ၂၃:၄၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၃). . 162.158.111.124 (ဆွေးနွေး) (soruvwuy)
      ၂၃:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၄). . 172.69.54.60 (ဆွေးနွေး) (yhrcukggu)
      ၂၃:၃၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၇). . 141.101.77.17 (ဆွေးနွေး) (gmlhginw)
      ၂၀:၁၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇၃). . 172.69.55.91 (ဆွေးနွေး) (dgzoqcwdh)
      ၁၉:၄၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၄၃). . 141.101.77.239 (ဆွေးနွေး) (msajeuuww)
      ၁၀:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၁၄). . 172.69.54.66 (ဆွေးနွေး) (ppjltspj)
     ၂၃:၂၈  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၅ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၁၁). . [162.158.111.124‎; 141.101.76.157‎; 141.101.77.17‎ (၂×); 141.101.77.239‎ (၂×); 141.101.104.188‎ (၃×); 141.101.76.73‎ (၃×); 172.69.55.91‎ (၃×)]
      ၂၃:၂၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၀၄). . 141.101.104.188 (ဆွေးနွေး) (discount name brand cialis)
      ၂၃:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၀). . 141.101.76.73 (ဆွေးနွေး) (buy viagra high street)
      ၂၁:၃၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၂). . 141.101.77.17 (ဆွေးနွေး) (order viagra no prescription online)
      ၂၀:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၉၅). . 141.101.77.17 (ဆွေးနွေး) (cheap viagra pills uk)
      ၂၀:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၂). . 141.101.76.157 (ဆွေးနွေး) (buy levitra qatar)
      ၁၉:၀၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၂). . 141.101.77.239 (ဆွေးနွေး) (buy generic cialis online)
      ၁၈:၄၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၇၈). . 141.101.104.188 (ဆွေးနွေး) (kamagra cheap viagra)
      ၁၆:၃၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၈၄). . 162.158.111.124 (ဆွေးနွေး) (order viagra phone)
      ၁၄:၂၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၇၉). . 172.69.55.91 (ဆွေးနွေး) (order viagra for women)
      ၁၃:၅၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၄). . 172.69.55.91 (ဆွေးနွေး) (buy cialis online new zealand)
      ၁၃:၄၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၆၉). . 141.101.77.239 (ဆွေးနွေး) (where to buy levitra in canada)
      ၁၂:၃၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၅). . 172.69.55.91 (ဆွေးနွေး) (cheap viagra eu)
      ၁၀:၃၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၄). . 141.101.76.73 (ဆွေးနွေး) (viagra cheap canadian pharmacy)
      ၀၉:၄၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၈၉). . 141.101.104.188 (ဆွေးနွေး) (cheap viagra cialis)
      ၀၉:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀). . 141.101.76.73 (ဆွေးနွေး) (order cialis online uk)
     ၂၃:၀၇  User:172.69.55.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၅ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၅၁၉). . [141.101.105.157‎; 141.101.76.73‎; 141.101.77.239‎; 162.158.111.124‎; 172.69.54.66‎]
      ၂၃:၀၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၃၆). . 141.101.77.239 (ဆွေးနွေး) (gzbebclr)
      ၂၂:၄၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (xvcvdtncm)
      ၁၉:၅၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၀). . 172.69.54.66 (ဆွေးနွေး) (oeszkfcx)
      ၁၉:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၇). . 162.158.111.124 (ဆွေးနွေး) (online pharmacy no prescription 355 mg)
      ၁၃:၂၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၃). . 141.101.76.73 (ဆွေးနွေး) (over the counter erection pills 232 mg)
     ၂၂:၄၀  User:172.69.54.108‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၄ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၅၇၁). . [172.69.54.66‎; 141.101.104.188‎; 162.158.111.244‎ (၂×)]
      ၂၂:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၃၉). . 172.69.54.66 (ဆွေးနွေး) (liyjnwxj)
      ၁၉:၃၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၇၁). . 162.158.111.244 (ဆွေးနွေး) (ksplntmxj)
      ၁၇:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၆၀). . 162.158.111.244 (ဆွေးနွေး) (cuirbxcpi)
      ၁၀:၀၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၂၁). . 141.101.104.188 (ဆွေးနွေး) (pphhlvkby)
     ၁၉:၁၃  User:172.69.55.193‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၆၇). . [141.101.105.21‎; 141.101.76.61‎]
      ၁၉:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၈၈). . 141.101.76.61 (ဆွေးနွေး) (cquvfuiv)
      ၁၂:၁၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၅၅). . 141.101.105.21 (ဆွေးနွေး) (amdsvptz)
     ၁၆:၃၁  User:141.101.77.197‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၂၇၂). . [141.101.105.21‎; 162.158.111.244‎]
      ၁၆:၃၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၉၃၀). . 141.101.105.21 (ဆွေးနွေး) (ciyuipci)
      ၁၁:၀၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၂၀၂). . 162.158.111.244 (ဆွေးနွေး) (ivlrnkjp)
အသစ်    ၀၈:၃၁  User:PradoHastings815‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၇၄၉). . 162.158.111.244 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Merchant Account And Fee Pr..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၈:၃၁  PradoHastings815‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၇၄၉). . 141.101.77.17 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Merchant Account And Fee Pr..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)