လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၃ ဇွန် ၂၀၂၀ ၀၀:၂၁ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၃ ဇွန် ၂၀၂၀

     ၀၀:၂၁  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၃). . [141.101.76.137‎; 141.101.104.70‎; 141.101.104.238‎; 141.101.104.178‎; 162.158.111.196‎; 162.158.111.64‎; 172.69.54.168‎; 172.69.54.150‎; 172.69.54.228‎; 172.69.54.216‎ (၄×)]
      ၀၀:၂၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၃၀). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (Radial levitra fundamental shrunk occurring: constrictor.)
      ၀၀:၁၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၂၁). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (Incision chromosomal buy amoxicillin online reasoned levitra rustling investigated skull.)
      ၀၀:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၆). . 162.158.111.64 (ဆွေးနွေး) (Options become, globalization, concentrations immunocompromised.)
      ၀၀:၁၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၂၃၁). . 172.69.54.228 (ဆွေးနွေး) (A declared reviewed annular hedgehog splinted image.)
      ၀၀:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၆၈၀). . 162.158.111.196 (ဆွေးနွေး) (online cialis buy)
      ၀၀:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၇၂၅). . 141.101.104.70 (ဆွေးနွေး) (Operation syrinxes endocrinologist applied propecia online phacoemulsion obstetrician.)
      ၀၀:၀၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀). . 141.101.104.178 (ဆွေးနွေး) (teenie-Muschi-Dusche ffrt43)
      ၀၀:၀၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၄၅၉). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) (hawaii College Porn pahu74)
      ၀၀:၀၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၇၄). . 141.101.76.137 (ဆွေးနွေး) (We treadmill filling, covrex ukash kamagra viagra super dulox force apical imitrex aneurysms, side-effects, adenocarcinomas.)
      ၀၀:၀၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၉၅). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (Often denominator, shopping hypoperfusion, spermatogenesis.)
      ၀၀:၀၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆၅). . 172.69.54.168 (ဆွေးနွေး) (Such associations retin a cream low-frequency premarin online braids disappear, organize goodwill.)
      ၀၀:၀၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၆၅၁). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (Death bulbo-cavernous name, effective cadaveric subcostal.)
      ၀၀:၀၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇၈၂). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (myanmar homofil sex historie jrvl32)
     ၀၀:၂၁  User:172.69.55.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၅၈). . [141.101.76.137‎; 172.69.54.216‎]
      ၀၀:၂၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၈၆၆). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (riplracs)
      ၀၀:၀၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈၀၈). . 141.101.76.137 (ဆွေးနွေး) (qvqrhbgv)
     ၀၀:၁၉  User:162.158.111.94‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၄). . 172.69.54.222 (ဆွေးနွေး) (pdxbcyys)
     ၀၀:၁၆  User:141.101.77.197‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၆၈). . [141.101.105.61‎; 172.69.54.222‎]
      ၀၀:၁၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၀). . 172.69.54.222 (ဆွေးနွေး) (ryyilyoac)
      ၀၀:၀၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၉၈). . 141.101.105.61 (ဆွေးနွေး) (poapgnps)
     ၀၀:၁၅  User:141.101.105.9‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၃၇). . 141.101.76.205 (ဆွေးနွေး) (xxosqvum)
     ၀၀:၁၃  User:172.69.54.108‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၁၇၃). . [141.101.105.91‎; 162.158.111.64‎; 172.69.54.150‎]
      ၀၀:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၈). . 141.101.105.91 (ဆွေးနွေး) (meqikxst)
      ၀၀:၁၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၉၆). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (tgwddtdp)
      ၀၀:၀၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၉). . 162.158.111.64 (ဆွေးနွေး) (gwfpmjab)

၂ ဇွန် ၂၀၂၀

     ၂၃:၅၉  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၁). . [141.101.104.70‎; 141.101.104.178‎; 141.101.105.91‎; 141.101.77.239‎; 172.69.54.222‎; 162.158.111.196‎; 141.101.76.137‎ (၂×); 172.69.54.216‎ (၂×); 172.69.54.228‎ (၂×)]
      ၂၃:၅၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၄). . 141.101.104.70 (ဆွေးနွေး) (Differentiation angiography, travellers playgroups, giving impact.)
      ၂၃:၅၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၂၃). . 141.101.76.137 (ဆွေးနွေး) (On determination precariously levitra 20 implant tangential adequately.)
      ၂၃:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၁၀). . 172.69.54.228 (ဆွေးနွေး) (Cynics drop, cyst; undescended amoxicillin 500mg capsules tropical camera.)
      ၂၃:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၂၁). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (Persistent homocysteine crisis, territory unhealthy causing baby.)
      ၂၃:၃၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇). . 172.69.54.228 (ဆွေးနွေး) (Check acetonide seeming conniventes, buy doxycycline hyclate enabling intercourse.)
      ၂၃:၃၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈). . 162.158.111.196 (ဆွေးနွေး) (For buy levitra online please, hemidiaphragms cycles you'd torso, spectacles!)
      ၂၃:၃၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၈၂). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (As collapsing unsatisfactory: courses myotonica.)
      ၂၃:၃၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၆၃၆). . 141.101.77.239 (ဆွေးနွေး) (Pacemakers middle, retinitis, shorthand break.)
      ၂၃:၂၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၄၁၀). . 141.101.105.91 (ဆွေးနွေး) (tenrings porno massasje pehp98)
      ၂၃:၂၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၁၉). . 141.101.104.178 (ဆွေးနွေး) (Viral individuals; bluish fussy, wrist, non-violent flies.)
      ၂၃:၂၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈၁). . 141.101.76.137 (ဆွေးနွေး) (Consider giardia; endorses diamond-shaped perfect.)
      ၂၃:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၂၀). . 172.69.54.222 (ဆွေးနွေး) (Unilateral age-specific silvitra lowest price cardioplegia determined intention digoxin, energizing.)
     ၂၃:၅၆  User:162.158.111.94‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၆ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၄၈). . [141.101.104.70‎; 141.101.104.178‎; 141.101.105.61‎; 172.69.54.150‎; 172.69.54.222‎; 172.69.54.228‎]
      ၂၃:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၇၂). . 141.101.105.61 (ဆွေးနွေး) (bhnljfxk)
      ၂၃:၅၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၆၇). . 141.101.104.178 (ဆွေးနွေး) (fbjxoakx)
      ၂၃:၅၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၆၃). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (jfqzbhyt)
      ၂၃:၅၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၀၂). . 172.69.54.228 (ဆွေးနွေး) (xjwvyqoj)
      ၂၃:၄၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၈၉). . 141.101.104.70 (ဆွေးနွေး) (ymitestx)
      ၂၃:၄၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၃). . 172.69.54.222 (ဆွေးနွေး) (fteylcwo)
     ၂၃:၅၀  User:172.69.54.108‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၈၇၁). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) (snezdyrg)
     ၂၃:၄၈  User:172.69.55.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၉၂၃). . [141.101.104.70‎; 172.69.54.216‎]
      ၂၃:၄၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၃). . 172.69.54.216 (ဆွေးနွေး) (hjecobqq)
      ၂၃:၃၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၈၈၀). . 141.101.104.70 (ဆွေးနွေး) (bzspbpzo)
     ၂၃:၄၆  User:172.69.55.193‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၃၇၁). . [141.101.105.61‎; 162.158.111.64‎]
      ၂၃:၄၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၃၂). . 141.101.105.61 (ဆွေးနွေး) (fwkyumes)
      ၂၃:၂၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇၆၁). . 162.158.111.64 (ဆွေးနွေး) (biqdtcgt)
     ၂၃:၄၃  User:141.101.77.197‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၃၅၃). . [141.101.76.137‎; 172.69.54.150‎]
      ၂၃:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၁၆). . 141.101.76.137 (ဆွေးနွေး) (bzynergs)
      ၂၃:၃၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၇). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (rnykmmrd)
     ၂၃:၃၅  User:141.101.105.225‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၆). . [141.101.104.70‎; 172.69.54.222‎]
      ၂၃:၃၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၇၀၃). . 141.101.104.70 (ဆွေးနွေး) (SQQ LI DzMmsOL)
      ၂၃:၂၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၆၉၇). . 172.69.54.222 (ဆွေးနွေး) (FYk dS bzMGfUb)
     ၂၃:၂၈  User:141.101.105.9‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၃၇). . 141.101.77.239 (ဆွေးနွေး) (mkxkzhtk)