လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၁၀:၂၆ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀

အသစ်    ၁၀:၂၅  User:CathrinCondon357‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၇၅). . 162.158.111.34 (ဆွေးနွေး) ("Entry To This Web site Is Quickly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  CathrinCondon357‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၇၅). . 141.101.105.9 (ဆွေးနွေး) ("Entry To This Web site Is Quickly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  User:CarmencitaKovac579‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၃၆). . 172.69.54.108 (ဆွေးနွေး) ("Best On-line Gambling Websites I'm an exp..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၅  CarmencitaKovac579‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၃၆). . 172.69.54.114 (ဆွေးနွေး) ("Best On-line Gambling Websites I'm an exp..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၃  User:MindaFreitas77‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၈၃). . 172.69.55.193 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Site Is Quickly Unavailable..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၃  MindaFreitas77‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၈၃). . 162.158.111.34 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Site Is Quickly Unavailable..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၃  User:LachanceColin87‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၄၈). . 162.158.111.64 (ဆွေးနွေး) ("Finest Online Gambling Websites I am know..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၂  LachanceColin87‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၄၈). . 141.101.77.11 (ဆွေးနွေး) ("Finest Online Gambling Websites I am know..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၁  User:MitchellKetron76‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၇၆). . 141.101.105.9 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Web site Is Quickly Unavail..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၁  MitchellKetron76‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၇၆). . 141.101.105.225 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Web site Is Quickly Unavail..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၁  User:RozellaCarranza801‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၃၀). . 141.101.105.225 (ဆွေးနွေး) ("Finest Online Gambling Sites I am a profe..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၁  RozellaCarranza801‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၃၀). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Finest Online Gambling Sites I am a profe..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၀  User:MalikElston907‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၂၂). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး) ("Finest On-line Gambling Sites I'm a profe..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၀  MalikElston907‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၂၂). . 141.101.105.45 (ဆွေးနွေး) ("Finest On-line Gambling Sites I'm a profe..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၂၀  User:EarthaRuddy698‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၈၈). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Greatest On-line Gambling Sites I am know..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၉  EarthaRuddy698‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၈၈). . 141.101.105.225 (ဆွေးနွေး) ("Greatest On-line Gambling Sites I am know..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၉  User:NormandOller546‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၁၀). . 162.158.111.64 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Web site Is Briefly Unavail..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၉  NormandOller546‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၁၀). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Web site Is Briefly Unavail..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
     ၁၀:၁၈  User:EckenrodeRidenour812‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၈). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး)
     ၁၀:၁၈  EckenrodeRidenour812‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၈). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး)
အသစ်    ၁၀:၁၇  User:EdwinaHeiser902‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၂၁). . 141.101.77.7 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Website Is Briefly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၇  EdwinaHeiser902‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၂၁). . 162.158.111.10 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Website Is Briefly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၇  User:CordellSaravia311‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၁၁). . 172.69.55.193 (ဆွေးနွေး) ("Entry To This Website Is Temporarily Unava..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၆  CordellSaravia311‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၁၁). . 141.101.77.7 (ဆွေးနွေး) ("Entry To This Website Is Temporarily Unava..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၆  User:FarthingCheney107‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၉၃). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Roku TV And Media Streaming Units Seamles..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၆  FarthingCheney107‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၉၃). . 162.158.111.106 (ဆွေးနွေး) ("Roku TV And Media Streaming Units Seamles..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၅  User:PuenteSafford367‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၀၂). . 162.158.111.10 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Website Is Quickly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၅  PuenteSafford367‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၀၂). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Website Is Quickly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၅  User:PenneyBoulanger753‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၂). . 162.158.111.10 (ဆွေးနွေး) ("Roku TELEVISION And Media Streaming Device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၅  PenneyBoulanger753‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၂). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး) ("Roku TELEVISION And Media Streaming Device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၂  User:PortMabry811‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၉၇). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Web site Is Quickly Unavail..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၂  PortMabry811‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၉၇). . 141.101.105.45 (ဆွေးနွေး) ("Access To This Web site Is Quickly Unavail..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၀  User:CorreyTomaszewski868‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၉၂). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Entry To This Web site Is Quickly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၀  CorreyTomaszewski868‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၉၂). . 141.101.105.45 (ဆွေးနွေး) ("Entry To This Web site Is Quickly Unavaila..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၀  User:RomanoWhitesides20‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၅၆). . 141.101.105.225 (ဆွေးနွေး) ("Roku TELEVISION And Media Streaming Gadget..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၀  RomanoWhitesides20‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၅၆). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Roku TELEVISION And Media Streaming Gadget..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၉  User:DelkGlazer639‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၆၅). . 141.101.77.11 (ဆွေးနွေး) ("Roku TELEVISION And Media Streaming Device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၉  DelkGlazer639‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၆၅). . 141.101.105.225 (ဆွေးနွေး) ("Roku TELEVISION And Media Streaming Device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
     ၁၀:၀၈  User:162.158.111.76‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၈). . 141.101.77.7 (ဆွေးနွေး) (best place to buy generic viagra online)
အသစ်    ၁၀:၀၇  User:SellersRice850‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၁). . 141.101.105.9 (ဆွေးနွေး) ("Roku TV And Media Streaming Devices Seaml..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၇  SellersRice850‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၁). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Roku TV And Media Streaming Devices Seaml..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၆  User:DioneRendon716‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၀). . 172.69.54.108 (ဆွေးနွေး) ("Top 10 Permanent Resident Advantages Many..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၆  DioneRendon716‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၀). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး) ("Top 10 Permanent Resident Advantages Many..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၅  User:MorganicaHadley616‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၂). . 141.101.105.9 (ဆွေးနွေး) ("Roku TV And Media Streaming Devices Seaml..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၅  MorganicaHadley616‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၂). . 141.101.105.207 (ဆွေးနွေး) ("Roku TV And Media Streaming Devices Seaml..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၄  User:StevanaRoss323‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၁). . 162.158.111.34 (ဆွေးနွေး) ("High 10 Everlasting Resident Advantages M..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၄  StevanaRoss323‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၁). . 162.158.111.10 (ဆွေးနွေး) ("High 10 Everlasting Resident Advantages M..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
     ၁၀:၀၄  User:BlasPickel782‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၇၀). . 141.101.105.9 (ဆွေးနွေး)
     ၁၀:၀၄  BlasPickel782‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၇၀). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး)
အသစ်    ၁၀:၀၃  User:DreilingLindgren283‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၁၈). . 141.101.77.7 (ဆွေးနွေး) ("Prime 10 Permanent Resident Benefits Many..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)