လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ၀၄:၃၈ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉

အသစ်    ၁၅:၂၇  User:CacilieParson258‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၀). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Hold'em and On line c..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၇  CacilieParson258‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၀). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Hold'em and On line c..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၄  User:KesselMccleary562‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၀၇). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၄  KesselMccleary562‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၀၇). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၄  User:PennyPaez933‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၀၄). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၄  PennyPaez933‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၀၄). . 141.101.104.182 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၃  User:HandleyJump252‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၁၄). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and Casino..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၃  HandleyJump252‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၁၄). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and Casino..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၁  User:SistrunkHarrill580‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၉). . 141.101.104.182 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Maintain'em and Casin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၁  SistrunkHarrill580‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၉). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Maintain'em and Casin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၀  User:KroegerBonney437‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၇). . 172.69.55.49 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၀  KroegerBonney437‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၁၇). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၀  User:ShannahDuvall536‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၉). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Maintain'em and Casin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၂၀  ShannahDuvall536‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၉). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Maintain'em and Casin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၉  User:BeamerWelker355‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၇). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and Casino..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၉  BeamerWelker355‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၇). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and Casino..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၈  User:GaudetSchwartz611‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၉၂). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၈  GaudetSchwartz611‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၉၂). . 141.101.105.219 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၇  User:PfisterKuehn15‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၄၆). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Hold'em and On line ca..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၇  PfisterKuehn15‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၄၆). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Hold'em and On line ca..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၆  User:GretnaBraley619‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၉၅). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၆  GretnaBraley619‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၉၅). . 172.69.54.102 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Maintain'em and On lin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၅  User:JermaineCoen355‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၉၀). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Hold'em and On line ca..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၅  JermaineCoen355‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၉၀). . 162.158.111.76 (ဆွေးနွေး) ("Online Poker, Texas Hold'em and On line ca..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၄  User:ArdeenCoury142‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၀၈၉). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Hold'em and Casino Si..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၄  ArdeenCoury142‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၀၈၉). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Hold'em and Casino Si..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၃  ArchambaultSitton293‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၄၈). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("On-line Poker, Texas Hold'em & Casino Aspe..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၃  User:ArthurKempf409‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၂၄). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the mos..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၃  ArthurKempf409‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၂၄). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the mos..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၂  User:AllainBuchanan802‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၃၅). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the mos..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၂  AllainBuchanan802‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၃၅). . 162.158.111.172 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the mos..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၂  User:FlorenceConnor597‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၂၃). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the cru..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၂  FlorenceConnor597‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၂၃). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the cru..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၁  User:WattersonLaine73‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၀၂). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far probably the m..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၁၁  WattersonLaine73‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၀၂). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far probably the m..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၀၇  User:MoatsNagel790‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၀၉). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far probably the m..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၀၇  MoatsNagel790‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၀၉). . 162.158.111.76 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far probably the m..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၀၅  User:RobinPerez941‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၄၆). . 141.101.76.91 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the vit..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၀၅  RobinPerez941‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၄၆). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the vit..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၀၀  User:DrummondDrew722‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၈၀). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far some of the co..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၅:၀၀  DrummondDrew722‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၈၀). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far some of the co..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၄၇  User:GenoveseApplewhite331‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၇၅). . 141.101.104.230 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the pop..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၄၇  GenoveseApplewhite331‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၇၅). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the pop..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၄၁  User:BradfieldDiorio837‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၁၈). . 141.101.104.238 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the cru..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၄၁  BradfieldDiorio837‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၁၈). . 141.101.105.219 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the cru..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၃၈  User:CybBalderas452‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၁၉). . 141.101.104.230 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the vit..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၃၈  CybBalderas452‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၁၉). . 172.69.55.187 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the vit..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၃၈  User:TavaresBruner837‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၇၄). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the vit..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၃၈  TavaresBruner837‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၇၄). . 172.69.55.31 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far one of the vit..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၄:၃၃  User:HeaterCrowther690‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၆၆). . 141.101.104.202 (ဆွေးနွေး) ("SharkScope Zynga is by far probably the m..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)