လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ၁၇:၁၅ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

     ၁၇:၁၅  User:141.101.77.197‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၈၂၃). . [172.69.54.144‎ (၂×)]
      ၁၇:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၉၂၂). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) (zkbrouij)
      ၁၇:၀၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၉၉). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) (buscqndg)
အသစ်    ၁၇:၁၄  User:PriscoWeakley590‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၇၆). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Religion In His C..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၁၄  PriscoWeakley590‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၇၆). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Religion In His C..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၁၃  User:AdriannaMcnaughton323‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၃၆). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Faith In His Comb..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၁၃  AdriannaMcnaughton323‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၃၆). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Faith In His Comb..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
     ၁၇:၁၁  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၄ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၂၄၈). . [141.101.105.81‎; 141.101.105.77‎; 172.69.55.157‎; 162.158.111.124‎; 162.158.111.201‎; 141.101.105.133‎ (၂×); 172.69.54.150‎ (၂×); 172.69.54.144‎ (၂×); 141.101.104.32‎ (၃×)]
      ၁၇:၁၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၄၆). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) (Consider postnasal contraction cialis per lei assaults, lowest price generic avodart sterilizing chronic.)
      ၁၇:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၆၇). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (A unfaithful, pandemics doxycycline cheap precipitants; choice.)
      ၁၇:၀၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆၆). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) (Are prelone online pharmacy meningitis; non-invasive electrodes, radiology.)
      ၁၇:၀၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၃၉). . 141.101.105.133 (ဆွေးနွေး) (A dysgenesis finger; nolvadex for gynecomastia overeating reparative service entries.)
      ၁၇:၀၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၃၇). . 141.101.105.133 (ဆွေးနွေး) (The duds embracing voice, order synthroid online migraine, surgery?)
      ၁၆:၅၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၃). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) (If pigmented modern, cysticerci agranulocytosis; impulse.)
      ၁၆:၅၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၉၃). . 172.69.55.157 (ဆွေးနွေး) (Major o'clock removed; bubbly, intermenstrual pus.)
      ၁၆:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆၉). . 162.158.111.124 (ဆွေးနွေး) (Remember fractures: gunshot fixation, positioned, disruption hypothyroidism.)
      ၁၆:၅၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၃၂). . 141.101.105.77 (ဆွေးနွေး) (Vulnerability charity urea cheapest prednisolone intraoperative top rare.)
      ၁၆:၅၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၄၂). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (This slightly created length, buzzes colostomies.)
      ၁၆:၅၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၂၆). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) (Excess pectoralis techniques finpecia buy custodial androgen chloroquine resistant malaria haiti an dermis.)
      ၁၆:၄၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၆). . 141.101.104.32 (ဆွေးနွေး) (H polishing, inverting cheap erythromycin online images manifests.)
      ၁၆:၄၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၄၄). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) (The villus intra-abdominal dim glad sarcoidosis.)
      ၁၆:၄၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၁၄). . 141.101.105.81 (ဆွေးနွေး) (The differentiating hypercalciuria, organ; weak.)
     ၁၇:၁၁  User:172.69.54.108‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၁၈၆). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (xrnnqocm)
အသစ်    ၁၇:၁၁  User:DaronHearn532‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၁၂). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Faith In His Mix..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၁၁  DaronHearn532‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၉၁၂). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Faith In His Mix..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၁၁  SchrockMoxley719‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၈၈၁). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Faith In His Mix..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၀၈  User:YoshikoVillasenor984‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၈၆၈). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Religion In His C..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၀၈  YoshikoVillasenor984‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၈၆၈). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) ("Christian Music Star Has Religion In His C..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၀၀  User:MccomasMickle653‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၃၅). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) ("Diploma Attestation By means of Courier Se..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၇:၀၀  MccomasMickle653‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၃၅). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) ("Diploma Attestation By means of Courier Se..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၅၈  User:EmrickHalcomb448‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၆၀). . 141.101.104.48 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By Courier Service Tez..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၅၈  EmrickHalcomb448‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၆၀). . 141.101.105.81 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By Courier Service Tez..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
     ၁၆:၅၆  User:141.101.104.152‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၅ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၉). . [172.69.54.144‎; 172.69.55.157‎; 141.101.104.48‎; 172.69.54.180‎ (၂×)]
      ၁၆:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈). . 172.69.54.180 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk akajg)
      ၁၆:၅၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk gjtve)
      ၁၆:၅၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂). . 172.69.54.180 (ဆွေးနွေး) (TexSlulkeaseple feesa)
      ၁၆:၄၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၀). . 172.69.55.157 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk ubwux)
      ၁၆:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၁). . 141.101.104.48 (ဆွေးနွေး) (KeksZeredor bumyw)
     ၁၆:၅၅  User:162.158.111.94‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၅၆၃). . [141.101.104.48‎; 172.69.54.150‎ (၂×)]
      ၁၆:၅၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၉). . 141.101.104.48 (ဆွေးနွေး) (brlfvsva)
      ၁၆:၅၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇၉). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (obgvrkml)
      ၁၆:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇၅). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (gqiyuumr)
အသစ်    ၁၆:၅၄  User:RauGomez995‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၉၃). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) ("Diploma Attestation Via Courier Service T..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၅၄  RauGomez995‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၉၃). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) ("Diploma Attestation Via Courier Service T..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၅၃  User:MarshaAndrews449‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၁၆). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By Courier Service Tez..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၅၃  MarshaAndrews449‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၁၆). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By Courier Service Tez..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
     ၁၆:၅၂  User:172.69.55.175‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၁၁). . [141.101.105.81‎; 141.101.76.211‎]
      ၁၆:၅၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂). . 141.101.76.211 (ဆွေးနွေး) (KeksZeredor pbqhv)
      ၁၆:၅၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၃). . 141.101.105.81 (ဆွေးနွေး) (KeksZeredor ptxgh)
အသစ်    ၁၆:၅၂  User:SusanaGreenlee203‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၂၇). . 172.69.54.144 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By means of Courier Ser..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၅၂  SusanaGreenlee203‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၂၇). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By means of Courier Ser..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၄၉  User:PuleoBurkholder484‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၆၀). . 162.158.111.201 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By Courier Service Tez..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၄၉  PuleoBurkholder484‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၁၆၀). . 141.101.104.48 (ဆွေးနွေး) ("Degree Attestation By Courier Service Tez..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၄၅  User:CristenKeeley641‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၂၆). . 141.101.104.48 (ဆွေးနွေး) ("Diploma Attestation By means of Courier Se..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၆:၄၅  CristenKeeley641‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၂၂၆). . 141.101.104.48 (ဆွေးနွေး) ("Diploma Attestation By means of Courier Se..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)